Hepimizin Mutlaka Karşılaştığı 5 Korku

Hepimizin Mutlaka Karşılaştığı 5 Korku

Hepimiz hayatımızda karşılaştığımız bazı şeylerden korkarız. Korku olarak nitelendirmediğimiz olayların bile aslında bir fobi olduğunu farkında olamayabiliriz. İnsanların içinde bulundukları durumlar ile oluşan kaygıları sınıflandırmıştır. Bizde bazı sosyolojik etkileri korkuları derlemeye çalıştık.

1Çalışma Korkusu ( Ergasiophobia )

Ergasiophobia, kişinin çalışma ile ilişkili şeyler veya  normal olmayan bir çalışma korkusudur. Bu fobiye sahip olan kişiler bu korkunun saçma olduğunun farkında olmasına rağmen  iş çevresinde gereksiz kaygı duymaktadırlar. Bu korku, görevlendirildiği bir işte başarısız olma, işte bir grup önünde konuşmak veya iş arkadaşlarıyla kaynaşma kaygılarının etkisiyle de oluşabilmektedir.

2Yenilikten Korkma ( Neophobia )

Neophobia, kişinin yeni bir şeyden yada tanıdık olmayan bir şeyden korkmasıdır. Ilımlı anlamıyla , yeni bir şeyleri deneme korkusu veya rutin işleri ara vermek olarak tanımlanabilir. Yeni bir işe başlamak veya yeni bir ilde yaşamaya başlamak ile örneklendirilebilir. Bu bağlamda ”Food Neophobia” çocuk sağlığı açısından önem arz etmektedir.

3Karar Vermekten Korkma (Decidophobia)

Herkes yaşantısında kararlar vermek zorunda. Su içmek, banyo yapmak basit kararlar olsa da bazen büyük kararlar vermek gerekir.  Örneğin, başkasının hayatını etkileyecek kararlar ya da  paranın işe karıştığı durumlar..Bazı insanlar bu bu kararları verirken kaygıya düşmektedirler. Bu korkunun adı olan decidophobia , insanların özgüven düşüklüğü ile de ilişkilidir.Bu korkuya sahip olan kişiler,  bir konuda yetkili olduğunu düşündüğü kişileri takip etme isteği içerisindedirler. Bu kişiler kendi kararlarının daha iyi olduğunu bilseler bile yine de sorumluluk almak istemez ve takip etmek isterler.

4Güzel Kadınlardan Korkma ( Venustraphobia )

Lizzie Velásquez

Bir albüm adından daha fazlası olan bu korku, güzel bir kadın etrafında olduğu zaman kaygıya kapılma durumudur. Korkunun adı roman  mitolojisindeki aşk ve güzelliği simgeleyen Venüs tanrıçasıyla ilişkilidir.

5Kendisine Gülünme Korkusu ( Gelotophobia )

Birçok kişi kendisine gülünmesinden hoşlanmaz ama bazı kişiler için bu durumdan fazlası vardır. Bu korkuya sahip olan kişiler orada olduğunun farkında bile olmayan kişiler tarafından gülünç bulunacağını düşünebileceği için kalabalık ortamda bulunmak istemezler. Bu korkuya , çocukluğunda ciddiye alınmaması veya davranışlarına sürekli gülünmesi bu korkunun sebeplerinden olabilmektedir.

 

 

 

YORUM YOK

YORUM YAPIN